Vårt konstlotteri 2022 gick av stapeln 14 december. Nästa årskonstlotteri håller vi i slutet av november eller början av december 2023. 

 

Här kan du se våra tidigare lotterier.

Tidigare konstlotterier