Om föreningen

 

Älvstadens Konstförening bildades 2013 och är en allmän och ideell konstförening som är öppen för alla.

 

Konstföreningens vision är att:

-        Väcka, underhålla och breda ut intresset för konst i alla former.

-        Bidra till den kulturella verksamheten i den framväxande Älvstaden och dess

         närliggande områden.

-        Uppmärksamma och stödja konstnärer som är verksamma i och har anknytning till 

         området.


Verksamhet:

-        Anordna besök på gallerier, ateljéer m m.

-        Göra inköp för utlottning.

-        Skapa tillfälle att samtala om konst.

-        Anordna föredrag och studieverksamhet


Medlemsförmåner:

-        Föreningens nyhetsbrev

-        Delta i föreningens konstlotteri en gång per år.

-        Möjlighet att delta i arrangemang som anordnas av konstföreningen.

Medlemsavgiften är 300 kr/år.